یک ندانم گرا :: پانیذ


به جهنمیانِ مظلوم کمک کنیم

درخواست حذف این مطلب

به تصویر بنگرید و لطفا ... بترسید


به این ع خوب نگاه کنید.
احتمالا چون در کشوری خشک زندگی می کنیم از ترس نهفته در تصویر کاسته می شود. شاید هم به آن ترس عادت می کنیم.
اما یک چیز از نگاه اولی که به این ع انداختم مرا می ترساند؛ به یاد جهنم و روز قیامت می اندازدم. همان جاهایی که از بچگی وقت و بی وقت کمک مان می د در ذهن مجسم کنیم.
این ع از استان سیستان و بلوچستان است.
این مردم یک بار فرصت زندگی دارند که آن را هم در(اگر نگوییم خودش، چیزی شبیه) جهنم هستند. ای مردم ابله ایران! با تک به تک شماها هستم
همت کنیم
و به داد(شان/مان) برسیم.
همت نمی کنیم حداقل وقتی یک نفر را با لباس محلی و یا لهجه خاص آن منطقه می بینیم تمس نکنیم.
اینجوری یعنی به آن ها گفته‎ایم در همان شرایط بسوزید و بسازید و حتی حق مهاجرت هم ندارید.
در حقیقت خودم هم- به جز صرفه جویی های روزانه- هنوز هیچ کار خاصی برای شان ن . و نمیدانم هم که چجوری جلوی این به فنا رفتن مان را بگیریم، منتها خوب می دانم که دارین به فنای عظما می رویم
پ.ن:
البته تمام کشورمان با شدت کمتری در همین شرایط به سر می برد، منتها به آن عادت کردیم و متوجه نمی شویم.
لذا جهت مقایسه دو ع از نقشه گوگل می آورم.
حتی سه استان شمالی مان هم در مقایسه با خشک ترین مناطق شان کم می آورند. ع دیگر از کشور انگلستان است این از کشور خودمون و این هم از کشور انگلیس که ظاهرا خیلی فاصله ش تا بهشت موعود نسبت به ما کمتره